Välkommen till oss

Här bor vi med våra hundar

Tel: 033-24 34 43

Maries mobil: 0705-243443

Email: mariander@live.se

Thomas mobil: 0704-962562

Marie och Thomas Andersson
Hålsjövägen 14
504 90 Borås